header_small_7

Onze diensten: Renovatie

renovatie

Renovatie

Letterlijk betekent renovatie ‘vernieuwing’, en dat is precies wat er gebeurt. Na een renovatie is een (deel van een) pand weer als nieuw, zodat het weer jarenlang ertegen kan. We zijn niet alleen expert in het werk zelf, maar ook in het geven van adviezen over renovatiepremies en -subsidies. Want te veel betalen wil niemand, toch?

Renovatie heeft als voordeel dat uw pand er beter en mooier van wordt, dat is duidelijk. Maar hebt u er al eens bij stil gestaan dat de waarde van uw gebouw er ook door stijgt? En dat de kans om het te verkopen sterk toeneemt? Mede daarom wordt renovatie meer en meer beschouwd als een goede investering in plaats van als een kostenpost.

Bekijk projecten

Brand- & waterschade

Hebt u waterschade, bijvoorbeeld door een lek in een leiding? Of is er brand geweest, waarbij het vuur, het roet en/of het bluswater schade heeft veroorzaakt? Nove Diensten zorgt voor het schoonmaken, herstellen en in perfecte staat terugbrengen van uw pand.

Dakrenovatie

  • Ontmossen van daken.
  • Schilderen van daken.
  • Dakgootreiniging.
  • Reiniging van platte daken.
  • Aanbrengen van een beschermingscoating.

Huurschade

Heeft een huurder uw pand in slechte staat achtergelaten, zodanig dat het niet direct terug verhuurd kan worden? Nove Diensten zorgt voor het schoonmaken, herstellen en in perfecte staat terugbrengen van uw pand.

Schilderwerken

Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het bijwerken van krassen en beschadigingen in uw schilderwerk, maar ook aan grotere projecten zoals het (opnieuw) schilderen van muren, kamers, bedrijfshallen et cetera.